Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

23:19
"- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w Tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko Tobie. Jest w stanie być obok."
— Cezary Kosiński
Reposted fromnathloves nathloves viapanimruk panimruk
13:40
3536 6583
Reposted fromasystolia asystolia viahydrosphere hydrosphere

May 17 2017

08:35
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarol rol
08:31
3939 afce
Reposted fromrol rol
08:28
5196 667e 500
Stefan Pastuszewski
Reposted fromrol rol
08:27
7559 33ec 500
Reposted fromrol rol
08:26
0808 c838 500
federico moccia.
Reposted fromrol rol

May 15 2017

19:03
1257 7e07 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viablubra blubra
19:02
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viablubra blubra
19:02
0170 d7d9
Reposted fromte-quiero te-quiero viablubra blubra
18:57
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viablubra blubra
18:57
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viablubra blubra
18:57
i stoję tak, i czekam
na dłoń, na głos człowieka
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted frominpassing inpassing viablubra blubra
18:57
Girl & House. 2017.-Luffy Rae
Reposted fromcuty cuty viablubra blubra
18:56
9163 288e
Reposted fromnonecares nonecares viablubra blubra
18:55
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viablubra blubra
18:55
5981 4dbf
Reposted fromAmericanlover Americanlover viablubra blubra
18:55
1524 c143 500
Reposted fromtfu tfu viablubra blubra
18:54
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viablubra blubra
18:54
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl