Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

13:50
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
13:50
1229 0090
13:37
Nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
Reposted fromcenturylove centurylove viaprzeblyski przeblyski
13:29
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viaprzeblyski przeblyski
13:16
8058 37eb 500
Reposted frompampunio pampunio viaprzeblyski przeblyski
13:12
7432 c9b9 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaprzeblyski przeblyski
13:12
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
13:11
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaprzeblyski przeblyski

July 16 2018

19:21

Trzeba kochać po majowemu,
Jak najgłupiej i jak najprościej,
Cierpieć, ginąć, nie wiedząc czemu,
Nie dla ciebie, lecz dla miłości.


Zaplątany w zabawę bzową,
Musisz w gąszczu wikłać się rośnym
I roztrącać węszącą głową
Zgiełk i trzepot wesołej wiosny.


Nocą długo kochać w ogrodzie,
Potem spacer w mrok samotności,
Wolno, smutnie, bo tak się chodzi
Za pogrzebem swojej młodości.


I tak krocząc za karawanem
Umajonym szczęściem zielonem,
Mruczeć głupstwa nieporównane,
Głupstwa niczym niezastąpione.

— Tuwim
Reposted fromxawery xawery
19:20
1623 65ae
Reposted fromxawery xawery
19:19
8959 d761
Reposted fromxawery xawery
19:18
Banita twego serca i ciała, i życia,
Trędowaty, przed którym zamyka się drzwi,
Szukam w zamglonym lustrze własnego odbicia,
Rysów twarzy, rumieńców, uśmiechów i krwi.

Co za bladość! Ach, nie patrz! Wszystko się zapadło,
Zostało kilka wąskich i bolesnych bruzd,
Przebóg! Zlituj się! Zabierz straszne to zwierciadło,
Szaleństwo patrzy z oczu i z grymasu ust.

Przypominam: umarłem. To było niedawno.
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć
— Jan Brzechwa
Reposted fromxawery xawery
11:24
"(...) jeśli się komuś wydaje, że można kogoś na siłę zmienić albo walczyć z jego słabościami, zmorami, nałogiem, to niech sobie wtedy ów ktoś od razu uwiąże na szyi stryczek, bo będzie miał z takiego myślenia wielkie rozczarowanie (...). Nie ma na świecie takiego prawa, w imię którego można zmienić na siłę drugiego człowieka".
— Agnieszka Szpila
Reposted fromstercum stercum

July 14 2018

11:04
2315 b554 500
Reposted fromTamahl Tamahl viamy-anxieties my-anxieties

July 13 2018

18:36
18:34
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viafindmehideme findmehideme
18:34
4098 4063 500
Reposted frompiehus piehus viafindmehideme findmehideme
18:19
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viafindmehideme findmehideme
18:18
Reposted fromtowo85 towo85 viafindmehideme findmehideme
18:17
3569 a79a
Reposted fromaletodelio aletodelio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl