Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

13:31
13:29
7936 b791 500
13:29
The wanderer  by Marcus Cadaver
Reposted fromcorvax corvax viabutterfly-effect butterfly-effect
13:28
3749 4d2b 500
Reposted fromvic vic viabutterfly-effect butterfly-effect
13:27
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viabutterfly-effect butterfly-effect
13:25
2160 6ec0 500
Marek Koterski
13:22
3988 de02 500

March 19 2018

20:34
Idzie niebo ciemną nocą,
Ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdki świecą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.

Jak wyjrzały - zobaczyły
i nie chciały dalej spać,
kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać!

- Gwiazdki nie są do zabawy,
tożby nocka była zła!
Ej! Usłyszy kot kulawy!
Cicho bądźcie!...A, a, a...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:34
8080 803f
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:33
Albo, jak rozpoznać czy ktoś jest nieśmiały i aspołeczny, czy może nie ma ochoty z nami rozmawiać, ale jest dobrze wychowany i rozmawia. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:29
3992 8545 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
20:29

9 dróg do poczucia zgorzknienia

1. Niewybaczanie innym. Przebaczenie to uwolnienie się od rozgoryczenia i żalu wobec innej osoby, zaakceptowanie faktu, że coś nieprzyjemnego wydarzyło się w życiu i przekonanie, że zasługujemy na to, by zostawić to w przeszłości. To deklaracja wolności od zemsty. Przebaczenie nie umniejsza wyrządzonej krzywdzie, za to badania pokazują, że związane jest z obniżeniem depresji, stresu, agresji oraz wyższą samooceną i zdrowiem fizycznym. Warto przebaczać dla własnych korzyści.
2. Niewybaczanie sobie. Żal, wstyd, wina z powodu jednego popełnionego błędu potrafią prześladować nawet przez lata. A towarzyszące im negatywne myśli, stres i pesymizm sprawiają, że zaczynamy być zgorzkniali. Przebaczenie sobie zmniejsza prawdopodobieństwo depresji – wykazały badania. 
3. Myślenie czarno-białe. Myślenie na zasadzie „wszystko albo nic” leży u podłoża wielu problemów emocjonalnych. Od ataków paniki po obniżoną samoocenę, przez perfekcjonizm, do poczucia beznadziei. Dodatkowo zawęża  pole widzenia. Sprawia, że błędy stają się większe i poważniejsze niż w rzeczywistości są, a sukcesy nie są nawet zauważane. Skupia naszą uwagę na wszystkim co złe, co się nie udało, zamiast na tym co nam wychodzi. Nie ma tu miejsca na odcienie szarości, z których przecież składa się życie.
4. Wymaganie od innych więcej niż od siebie. Jeśli nieustannie jesteś rozczarowany i rozdrażniony postępowaniem innych to możliwe, że masz pecha do ludzi. Najprawdopodobniej jednak twoja poprzeczka dla innych wisi za wysoko, wyżej niż dla ciebie. Często mamy problem z akceptowaniem u innych cech, których nie lubimy u siebie (np. tego że nie są perfekcjonistami, że mają słabości, nie są nieomylni). Obdarzanie innych empatią, nawet jeśli wyjątkowo nie masz na to ochoty, może mieć zaskakująco pozytywne skutki i uwalniać od zgorzknienia.
5. Pesymizm. Nieustanny pesymizm, przekonanie, że nic się nigdy nie poprawi, jest wyjątkowo groźne i może prowadzić do depresji. Ale drobne, codzienne pesymistyczne nawyki też nie ułatwiają życia: „Mój mąż nigdy nie zmieni swojego zachowania”, „świat to złe miejsce do życia”, „nigdy nie będę w stanie kupić mieszkania” – takie przekonania sprawiają, że nie dostrzegamy pozytywów ani  sposobów na wyjście z impasu. Życie to sinusoida raz pnąca się w górę, raz opadająca w dół. Przekonanie, że to prosta skierowana ku dołowi odbiera radość i energię do działania, napełnia smutkiem i niepokojem.
6. Przekonanie o braku kontroli. Wyuczona bezradność (opisana przez Martina Seligmana) to przekonanie, że nie mamy kontroli nad swoim życiem i że nie warto nawet próbować niczego zmieniać. Ten sposób myślenia związany jest z depresją, a u niektórych poprzedzony jest epizodami, w których faktycznie nie mieli kontroli nad tokiem zdarzeń (np. tkwieniem w przemocowym związku). 
7. Wiara w mity. Chodzi tu o przekonanie, że kiedy wreszcie uda ci się schudnąć, znaleźć odpowiedniego partnera, zmienić pracę, przeprowadzić się, skończyć studia – wszystko magicznie zacznie ci się w życiu układać. Takie przekonanie potrafi być równie niebezpieczne, co przeświadczenie, że nic nigdy się nie zmieni. Odraczanie swojego szczęścia aż do momentu osiągnięcia jakiegoś punktu w życiu, to oddawanie zbyt dużej kontroli zewnętrznym zdarzeniom, przypadkowi, losowi. Sprawia, że wiele tracimy, bo przed oczyma mamy tylko cel do osiągnięcia, a nie drogę do niego, która też bywa fascynująca.
8. Generalizacje. Nadmierna generalizacja to jeden z podstawowych błędów myślenia zidentyfikowanych rzez Aarona Becka. Zazwyczaj objawia się przekonaniem, że jeśli raz coś ci się nie udało, to nie uda się już nigdy. Grudkę niepowodzeń zamienia w lawinę nieszczęść. U niektórych przybiera wymiar paranoiczny: „Podaj dłoń, a wezmą całą rękę”; „każdy chce się na mnie wzbogacić, wybić” itd.
9. Niepraktykowanie wdzięczności. Wdzięczność za rzeczy duże i małe ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne – pokazują  badania. I umila życie. Trudno być zgorzkniałym i wściekłym na to, że czekasz wieki na posiłek w restauracji, gdy pomyślisz w jak miłym towarzystwie czekasz, że wino jest smaczne, wiosna idzie i drzewa zaczynają kwitnąć, że ktoś się na ulicy uśmiechnął.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 18 2018

13:06

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

13:05
8549 eb5a 500
"Niech się niebo nie kojarzy tylko z deszczem..."
/Agnieszka Osiecka
13:02
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
13:01

Krótka notatka z dnia codziennego

mam tak długie ramiona
że mogę całą siebie
przytulić
i tak długie nogi
że mogę przejść sama
przez całe życie

tylko serce mam tak małe
że siebie kochać
nie potrafię

— Zuzanna Dutkiewicz
12:59
12:58
12:55
2838 97b2 500
Tak jak większość ludzi. 
12:54
Przejściowe pory roku nie są dla mnie najlepsze. Dla nikogo takiego jak ja. Obłęd lubi wracać jesienią lub przedwiośniem. Lubi niż, mgłę, ołowiane zachmurzone niebo. Budzisz się rano i masz do dyspozycji albo nieokreślony lęk, albo smutek. A czasami jedno i drugie. Chciałbym obudzić się pogodnym i uśmiechniętym lub przynajmniej obojętnym, ale jedyne, na co mogę liczyć, to wybór między trwogą a rozpaczą oraz nadzieja, że nie zwariuję do reszty.
— Jarosław Grzędowicz, Popiół i kurz. Opowieść ze świata Pomiędzy
Reposted fromjethra jethra vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl