Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

22:17
Dlaczego to bóg, w którego nie wierzymy lub urzędnik, który nic dla nas nie znaczy, ma przypieczętować nasz związek? Czemu nie możemy zabrać świec i wina, pójść w las na przepiękne uroczysko, być tylko we dwoje i od teraz po wsze czasy potwierdzić, że oto należymy do siebie i sami siebie mianujemy mężem i żoną?
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
22:11
Gdybym teraz zginęła lub zaginęła, ludzie mówiliby: taka młoda! Tyle planów miała na przyszłość!
Chuja tam. Żadnych nie mam.
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie
22:06
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior vialifeless lifeless
22:05
Albo kiedy człowiek chciałby być płytki jak wysychające rozlewiska w Kamieńczyku. Płyciutki, żeby sięgnąć w siebie i żeby zaraz był opór - materia, życie, dno. A on sięga, sięga po coś i niespodziewanie zapada mu się ręka, ramię, i już jest cały w sobie, w ciemności, i się okazuje, że to już gdzie indziej, i mało widać, tylko się nasłuchuje, jak własna przeszłość i cudze coś tam szepczą, z czegoś chichoczą, nad czymś popłakują.
— Mikrotyki, Paweł Sołtys
Reposted fromolewka olewka vialifeless lifeless
16:31
0834 fb10 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:25
Jestem na takim etapie życia, że jedyne na co mam ochotę to uciec do lasu. Stać się wiedźmą. Legendą lasu. Niezależna gospodarczo, wodząca urodziwych młodzieńców na pokuszenie nimfą. Bezimienna czarodziejka drzew. Tylko kto mi skoczy po papierosy na stacje...
— Lisie obawy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:08
3475 8c35
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:06
1138 987c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:05
7237 03e4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
16:02
16:02
7173 527c 500
16:01
16:00
4052 e859 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viawszystkodupa wszystkodupa
15:57
5563 80fa 500
15:56
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
15:53
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viaszydera szydera
15:50
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
15:50
Strasznie we mnie wszystko reaguje ostatnio, jak, kurwa, w laboratorium chemicznym. 
— mocarne słabosci
Reposted frommoreorless moreorless viaszydera szydera
15:49
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viaszydera szydera
15:46
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl