Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

15:27
2150 ddba 500
Reposted fromfine-arts fine-arts viafabulous-lazy fabulous-lazy
15:23
0046 bc69
15:23
6850 8d3a 500
15:23
8333 cb3a 500

July 12 2019

11:08

July 11 2019

19:16
"Już od dawna wiedziałem, że łatwo można oszaleć. Nietrudno. Nie myślałem jednak, że tak straszliwie łatwo. Z czasem zacząłem coraz lepiej się na tym znać. Tak, że teraz mogę postawić zagadkę: jaka jest najłatwiejsza rzecz na świecie? Oszaleć! I druga zagadka: jaka jest najtrudniejsza rzecz na świecie? Nie oszaleć!" Edward Stachura, Cała jaskrawość
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

July 10 2019

15:12
Nie miotam się, nie rzucam
Nie bronię się
Z każdą minutą każdym nowym dniem
Kocham cię
Coraz mniej 
— happysad
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
15:09
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viamiss-reckless miss-reckless
15:05
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
15:04
Istnieje takie koreańskie słowo (...) Jung. To związek między dwojgiem ludzi, który nie może ulec zerwaniu, nawet gdy miłość przerodziła się w nienawiść.
— Jenny Han - "P.S. Wciąż cię kocham"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
15:02
Oddałabym ze trzy spełnione erotyczne fantazje za jeden taki wieczór. Żeby tak siedzieć na kolanach faceta, w którym się zakochuję, wdychać jego zapach i pozwalać się karmić.
— Małgorzata Lisińska - "Pikantnie po włosku"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

July 08 2019

00:50
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarysia marysia
00:49
Inaczej mówiąc, z antyplanów nic nie wyszło: sztuka i rewolucja chodzą w parze. Żadna rewolucja nie zrezygnuje ze sztuki już choćby dlatego, że karmi się jej ideami i emocjami. I odwrotnie - żadna sztuka nie wyprze się rewolucji, bo sama balansuje gdzieś na skraju przyszłości.
— Jurij Andruchowycz "Siedem bezpardonowych dni albo Rola kontrabasu w rewolucji" w "Zwrotnik Ukraina"
Reposted fromflachsen flachsen viamarysia marysia
00:34
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarysia marysia

July 07 2019

20:22
20:19
0778 3e71 500
02:54

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viaZiomeczek Ziomeczek
02:53
1048 8993 500
Reposted fromsoftboi softboi viaZiomeczek Ziomeczek
02:52
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaZiomeczek Ziomeczek
00:30
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl