Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

19:20
Zajęcia z reklamy, a 90% grupy nie potrafi nawet siebie zareklamować i powiedzieć cokolwiek o swoich zainteresowaniach, a znają ten produkt przecież od 19 lat. 
Reposted fromakward akward
19:20
Miliony razy kasowałam wiadomości, tysiące razy gryzłam się w język, gdy chciałam Ci powiedzieć o tym jak bardzo czasami czuje się samotna. Zmieniłeś mnie, przez Ciebie zaczęłam się przywiązywać do ludzi a teraz gdy zrezygnowałam z nich dla Ciebie, brakuje mi wszystkiego co z nimi związane. Jesteś cudowny, troszczysz się o mnie jak mało osób, ale ja chyba nie potrafię być w pełni szczęśliwa. Nie potrafię zrezygnować z pasji dla Ciebie, nie potrafię zmienić swoich upodobań. Przez to jak nie potrafisz dla mnie nawet spróbować łamiesz mi serce. Myślałam, że potrafię żyć jak ty, ale to nie będę prawdziwa ja nigdy.  Nie umiem żyć z Tobą, ani bez Ciebie
Reposted fromakward akward
17:18
3115 432b
Reposted fromrol rol
06:11
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viaprzeblyski przeblyski
06:10
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromrol rol viaprzeblyski przeblyski
06:10
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"

February 13 2019

05:02
9983 16a2
Reposted fromrazemosobno razemosobno

February 12 2019

23:45
Raz wyznane „kocham cię” ze swoim nieuniknionym następstwem „kochaj mnie”, nie pozwala już się wycofać. Dług trzeba spłacić do końca.
— Pascal Bruckner
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
23:39
Jeśli masz w tym frajdę, aby rzeczy gmatwać. To mi teraz za tę moje krzywdę zapłać. Bóg zapłać.
— Lao Che
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
23:39
5812 38a8 500
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo

February 11 2019

21:30
4104 2000
Reposted fromrazemosobno razemosobno viayanek yanek
21:29
1431 077c
Reposted fromHypothermia Hypothermia viayanek yanek

February 10 2019

09:00
2702 c60d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamaciekp maciekp
09:00
4425 a27a 500
Reposted frombiishujin biishujin viamaciekp maciekp
09:00
7677 01e5 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamaciekp maciekp
08:58
5845 eb83 500
Reposted fromscorpix scorpix viamaciekp maciekp
08:47
7844 43b2
Reposted fromtwaroch twaroch viamaciekp maciekp

February 09 2019

18:47
7989 7c43
Franz Marc, Foxes, 1912
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
18:44

Zespół presuicydalny

"Zespół presuicydalny (ang. pre-suicidal syndrome) to stan psychiczny bezpośrednio poprzedzający próbę popełnienia samobójstwa. Na stan ten składają się trzy główne, wzajemnie wzmacniające się komponenty (prekursory samobójstwa)[57][58][59]:

 • zawężenia następujących obszarów funkcjonowania:
  • zawężenie dynamiczne (dominują negatywne uczucia i myśli, pesymizm, antycypowanie nieszczęść, lęk, niskie poczucie własnej wartości, poczucie bezradności, koncentracja na poniesionych stratach),
  • zawężenie sytuacyjne (niedostrzeganie możliwości zmiany swojej sytuacji, poczucie znalezienia się w sytuacji bez wyjścia, brak nadziei odbiera poczucie sensu i udaremnia podejmowanie konstruktywnych działań),
  • zawężenie systemu wartości (dewaluacja wcześniej cenionych wartości, rezygnacja z zainteresowań i z kontaktów z innymi),
  • zawężenie relacji interpersonalnych (wycofanie społeczne, osamotnienie, poczucie odrzucenia),
 • kumulowanie się agresji i napięcia, które najpierw są powstrzymywane, a ostatecznie zostają zwrócone do wewnątrz tj. przeciwko samemu sobie, czego wyrazem może być samobójstwo,
 • pojawienie się fantazji, w których samobójstwo jest błędnie postrzegane jako korzystne i pożądane rozwiązanie (myśli samobójczych).

Termin ten został stworzony w 1953 przez Erwina Ringelaaustriackiego lekarza psychiatręneurologa, pioniera badań nad zapobieganiem samobójstwom. Swoją teorię Ringel sformułował w oparciu o badania około 700 osób, które przeżyły próbę samobójczą[60].

Zespołu presuicydalnego nie należy przypisywać jednemu określonemu zaburzeniu psychicznemu. Jest to stan, który może wystąpić w przebiegu wielu różnych zaburzeń psychicznych[58].

Zespół presuicydalny – jako stan bezpośredniego zagrożenia życia – wymaga bezzwłocznego udzielenia pomocy, objęcia dozorem celem udaremnienia ewentualnej próby samobójczej oraz jak najszybszego objęcia opieką medyczną"

 

hehe

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
18:40

Dałam mu cierpienie, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

A on wziął je 
delikatnie, jak się bierze 
szczęście. W dzień 
trzyma je na sercu, 
śpi z nim w nocy, 
kocha je tak jak mnie. 
Ono jest bardziej niż ja 
godne miłości, 
bardziej czyste i wierne.

Patrzę, jak je niesie, 
plecy 
zginają się coraz bardziej 
pod ciężarem, 
patrzę przez oczy zalane łzami.

Jak niesie cierpienie, 
które mu dałam, 
chociaż tak bardzo 
chciałam dać szczęście.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl