Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2019

02:19
1638 d343 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viamhsa mhsa
02:18
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamhsa mhsa
02:16
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viamhsa mhsa

September 22 2019

12:10
6252 1caa 500
bo wróci, ze zdwojoną siłą.
Reposted frommhsa mhsa vialadygrey ladygrey

September 20 2019

15:49
7113 90c6 500
Reposted fromowca owca vialottibluebell lottibluebell
15:48
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud vialottibluebell lottibluebell
15:47
7174 0a72
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
15:46
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
15:46
4050 3fb8
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
15:46
Z każdym dniem tracę Cię coraz bardziej i coraz ciężej mi przez to oddychać. I coraz więcej chcę Ci powiedzieć, ale ileż można, strachy są po to, żeby trzymać je dla siebie, żeby gniły gdzieś w mózgu, odbierając z każdym dniem siłę i zdolność myślenia. Codziennie otwieram oczy pełne łez i zastanawiam się, kiedy przestałeś czuć ciepło w sercu na mój widok, jak to się stało, że z towarzyszki życia stałam się kimś tak Ci obojętnym. A może to tylko w mojej głowie. Lubię wierzyć, że mówiąc, że mnie kochasz, naprawdę to czujesz. Ale ja chyba już jestem za bardzo zniszczona, żeby mnie chcieć. Nie daję już sobie rady z tymi myślami. Chciałabym, żeby wszystko się już ułożyło, bo inaczej nie będzie już czego ze mnie zbierać.  


— Cztery Wieki Później
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
15:46
Kto tam u ciebie jest ?
Kto tam jest, kto tam jest

Czyja grzechocze jak grzech
Kostka lodu ?
Kto tam u ciebie jest
Od wschodu do zachodu ?
— Osiecka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
15:45

"Proś Boga o drobne stłuczki – od czasu do czasu – żeby nie doszło do katastrofy. 

Od czasu do czasu pomyłka: żebyś się kiedyś nie skompromitował. Od czasu do czasu potknięcie: żebyś kiedyś nie runął na ziemię. Od czasu do czasu wyśmianie: żebyś z siebie nie zrobił błazna. Od czasu do czasu niech cię ktoś nabierze, okłamie, oszuka, okradnie na drobną kwotę: żebyś wszystkiego kiedyś nie stracił. Od czasu do czasu musisz ponieść drobną porażkę, doznać niepowodzenia, ponieść niewielką klęskę. Od czasu do czasu musisz przekonać się o swojej nieumiejętności, słabości, niedoskonałości, niekompetencji, ograniczoności, niedoinformowaniu. Od czasu do czasu powinieneś oberwać mokrą kiścią w twarz, żebyś oprzytomniał. Żebyś nie zginął.

Bo się rozpędzasz. Bo idziesz coraz szybciej. Boś już prawie nad ziemią, w niebiosach. Bo już jesteś taki pewny siebie, zarozumiały, próżny, pyszny. Bo już ci się tak wszystko udaje. Bo już tak się nie mylisz.

Od czasu do czasu – stłuczka. Żeby nie było katastrofy."

— Ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych
Reposted fromladygrey ladygrey viaMaryiczary Maryiczary

September 17 2019

22:30
2489 add0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakotfica kotfica
22:27
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakotfica kotfica
22:26
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viakotfica kotfica
22:23
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
Reposted fromifyouleave ifyouleave viapiehus piehus
22:22
2328 bc75
Reposted fromzelbekon zelbekon viapiehus piehus
22:18
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
22:13
5567 7e30 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viapiehus piehus
22:13
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl