Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2018

07:41
4593 d2fd 500
Reposted frompunisher punisher viakivlov kivlov
07:32
5280 63e4 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
07:29
3655 549d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman

August 22 2018

09:47
0470 54b4 500
Reposted fromPoranny Poranny
09:39
0470 54b4 500
Reposted fromPoranny Poranny viaciarka ciarka

August 21 2018

12:32
7305 84d5
Reposted fromsarazation sarazation viajemkartofle jemkartofle
12:32
3669 022d 500
Reposted fromgarazowka garazowka viajemkartofle jemkartofle
12:31
Tylko w fantazjach wszystko przebiega po naszej myśli.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
Reposted frommajkey majkey viajemkartofle jemkartofle
12:29
0673 3a84
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viayanek yanek
12:25
4759 3e27 500

bl4ckmass:

Bad Thoughts, 2014

Reposted fromtwice twice viayanek yanek
12:18
8114 eb5e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viayanek yanek
12:17
Reposted fromFlau Flau viayanek yanek
12:17
1809 d9f6 500
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
12:16
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viayanek yanek

August 20 2018

09:42
09:40
5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
09:35
2235 63c9

August 19 2018

14:03
0133 c6ed 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahormeza hormeza

August 07 2018

18:32
2224 482a 500
Marcin Orliński - Zabiegi
18:27

Jednocześnie lubiłam i nie lubiłam się z nim spotykać. Lubiłam, bo przy nim czułam się wyjątkowa, kochałam jego dotyk, jego spojrzenie, pocałunek. Nie lubiłam, bo wiedziałam że znów nie będę go widziała przez bardzo długi czas. Nie lubiłam na niego czekać, bo wtedy czas się dłużył, nic nie miało sensu. Czasami to czekanie za nim nie miało sensu, a jednak czekałam.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl