Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

04:43
0438 ecef 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
04:42
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
04:41
2955 1b6c
Reposted fromrurky rurky viamagolek22 magolek22
04:38
04:37
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że...

- Że co, Geralt?

- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski "Ostatnie życzenie"
Reposted fromlilikoi lilikoi viaEldharjarr Eldharjarr
04:37
6302 fbac 500
Wędrują...
04:37
4223 5cd8 500
Gail Potocki
Reposted fromPoranny Poranny viaEldharjarr Eldharjarr
04:35
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaEldharjarr Eldharjarr
04:34
Ludzie czasem Cię zranią. Ocenią pochopnie. A niektórzy po milionach rozmów nie będą rozumieć mimiki Twoich oczu. Poczujesz się samotny. Bo widzisz, samotność nie polega na tym, że siedzisz w pustym pomieszczeniu. Samotność to miejsce pełne ludzi, w którym nikt nie widzi Cię naprawdę.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEldharjarr Eldharjarr
04:23
Proszę wybaczyć,
że brak mi sił o ciebie walczyć.
Bo tak już jest, że drogo płaci
ten, który wybrał nic nie tracić
— Czesław Mozil
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

January 18 2020

21:56
Kiedyś ktoś ci powie, że życie jest króciutkie. Nie wierz takim kłamczuchom. Jest długie i rozwleczone, tak straszniutko się ciągnie. Jak błoto. Nie ściśniesz, wszystko przecieknie przez palce. Zostanie tylko brudna ręka.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 16 2020

19:59
Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. 
— Gabriela Zapolska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
19:57
8659 bd1b
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
19:57
8718 53c3
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
18:49
6971 29a4 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
12:15
Wiem, że to dziecinne, ale uwierzcie mi, że jeśli człowiek ma okazję leżeć na podłodze i nie być przez nikogo widzianym, to na pewno będzie to robił.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
12:13
2098 5b35 500
Reposted froms3 s3 viapiehus piehus
12:09
1155 f245
Reposted fromgainaxing gainaxing viapiehus piehus

January 09 2020

00:55
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
00:53
1256 3855 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl