Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

22:11

"Ale może raczej należałoby powiedzieć, że naczelną, podstawową męką jest nie co innego, tylko cierpienie, zrodzone z ograniczenia drugim człowiekiem, z tego, że się dusimy i dławimy w ciasnym, wąskim, sztywnym wyobrażeniu o nas drugiego człowieka".

Witold Gombrowicz "Ferdydurke"

Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
22:11
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
22:08
Jej, uwielbiam Cię jak masz takie pozytywne myślenie. Możesz osiągnąć wszystko spełniać marzenia i żyć po swojemu... Tylko to zwiastuje zjazd wpadniesz zaraz w dołek, widać jak się męczysz próbując złapać oddech a ja nie wiem jak Ci pomóc.
— Dobrze mieć kogoś kto Cię rozumie przy kim można być sobą. Nawet gdy inni widza w Tobie wariata ona zawsze mówi ,,Tylko wariaci są coś warci”.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
22:08
4521 5c76
Reposted fromGIFer GIFer viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
22:08
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
22:08
1381 9d27 500
Reposted fromhrafn hrafn viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

February 16 2020

00:23
7843 0ace 500
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie vianowaczi nowaczi
00:18

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
00:11

Miałam nadzieję, że tego listu nigdy nie wyślę. 
Do ciebie ani do nikogo innego, bo myślałam też, że nikogo innego już w moim życiu nie będzie. Myślałam, że tylko ty jesteś i będziesz. (...) 

Chciałam ci tylko powiedzieć, że byłeś jeden na milion. 
My byliśmy raz na milion, kiedy komety przelatują obok siebie tak blisko, że splatają się ogonami. Byliśmy jednym, ale nie tym samym. Całością, która nie składała się nigdy z dwóch połówek pomarańczy. Nie byliśmy połówkami, byliśmy całościami, z których wyrosła nowa przestrzeń doznań. Jesteśmy jak zbiory, które stworzyły razem zbiór nowy, niepowtarzalny. (...) 
Byliśmy tak bardzo, że myśląc o tym dzisiaj, zastanawiam się, jak w ogóle ludzie mogą tak z sobą przeżywać. (...) 
To się nie zdarza ludziom, a jeśli w ogóle, to raz na całe życie. 

Najpierw chciałam ci napisać o smutku, który wypełniał mnie przez pierwsze tygodnie. Smutek był tak ciemny, że nie umiałam już nic rozróżnić w świecie. Potem chciałam napisać ci o żalu, a żal był tak głęboki, że nie widziałam dna. Potem chciałam napisać ci o złości, bo złość była tak wielka, że nie mogłam jej ogarnąć wzrokiem. Potem chciałam napisać ci o tęsknocie, ale była ona tak bolesna, że nie mogłam znaleźć złamanego słowa. Teraz chcę ci napisać o wdzięczności.

— Anna Ciarkowska - „Chłopcy, których kocham”
00:08
7073 7fc6
00:07
9676 c475
00:03

"Nie umiem wyrazić tego, co bym chciała. Ostatnio ciągle tak jest. Staram się coś powiedzieć, ale do głowy przychodzą mi tylko nieodpowiednie słowa albo całkowicie różne od tych, które mam na myśli. Próbuję sama się poprawić, lecz wychodzi tylko gorzej. Tracę wątek. Tak jakbym była rozszczepiona na dwie i sama ze sobą bawiła się w berka. Po środku jest wielki słup i gonimy się wokół. Tamta druga ja zawsze zna właściwe słowa, lecz ta ja nigdy nie może tej drugiej złapać".

Haruki Murakami "Norwegian Wood"

Reposted frommerkaba merkaba viacytatyzksiazek cytatyzksiazek
00:00
9452 2cc2 500
Narrenturm - Andrzej Sapkowski

February 14 2020

15:42

February 11 2020

23:19
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
23:13
2994 5f9f 500
Reposted fromidiod idiod viaemciu emciu
23:08
To przekomiczne truchło Twojego serca tulę do piersi.
— malowanemaki.photoblog
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
23:08
Twoje istnienie nie jest dla mnie przypadkiem - musiałeś być i musiałeś być moim. I nic mnie nie obchodzi to, kim jesteś - jesteś moim kochankiem - to wystarcza, tym jednym, wybranym z tysięcy, którego mogę kochać. Chciałabym, abyś Ty czuł to samo. Ja Ci się oddałam więcej niż Ty mnie. Ty ze mną walczysz.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
23:06
W jaki sposób potrafiła być tak delikatna i zarazem konkretna? Tak słodka i okrutna? Tak bliska i tak daleka? Tę samą dwoistość rozpoznał w jej wzroku, energiczny błysk oczu, nieskończona słodycz w rysunku brwi.
— Jean-Christophe Grange (z książki Purpurowe rzeki)
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
23:04
Zrobiłam to dlatego, że pragnęłam, by obcy człowiek starł z mojej skóry zapach Jego i Jego smak z moich warg.
— Jodi Picoult
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl